jeppesens.orgLedelses- og organisationsudvikling

INTERIMLEDELSE

InterimledelseForandring
Bestyrelses-, forretnings og topledelse.
xxx

IT-Projektledelse.
xxx

IT-Sikkerhed / DS484.
xxx

CoachingProcesser
Karriereudvikling.
Dit lederskab.

Personlig udvikling.

Stresshåndtering.