jeppesens.orgLedelses- og organisationsudvikling

KURSER

Vores kurser retter sig mod.....
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Kurser for ledereleder
Nutidens ledere.
xxx
xxx
xxx
xx
Kurser for projektledereleder
Den nye projektleder
 - Narrativer
 - Diskursanalyse
Metode og anvendelse
i projektledelse.