jeppesens.orgLedelses- og organisationsudvikling

PROJEKTLEDER

Kurser for projektledereleder
Den nye projektleder:
 - Narrativer anvendt i projektledelse
xxxxx

 - Diskursanalyse i projekter
xxxx

Kurser for ledereleder
Nutidens ledere.
xxx
xxx
xxx
xx