jeppesens.orgLedelses- og organisationsudvikling

PROCESSER

ProcesserProcesser
Struktur
xxx

Optimering
xxx

Kvalitet
xxx

Logistik & Flow
xxx

LEAN
xxx

ITIL
xxx

ForandringsledelseForandring
Ledelsesstil og
Kommunikation.

Engagement,
motivation og
ansvarlighed.